TJENESTER

Graving

Drenering, utgraving av tomter, grøfter, vannlekkasje, brudd spillvann, vann og kloakkarbeider, rehabilitering, tilbygg, garasjer, oppgraving og nedsetting av oljetanker,opparbeidelse av gårdsplasser, veier, planeringsarbeider, med mer.

Sprenging

Utsprenging av tomter, fjell og fjellknauser

Pigging

Pigging av fjell, tele

Transport

Inn og utkjøring av masser, jord, stein, trevirke,pukk,singel, etc, frakt av utstyr

Riving

Hus, garasjer, uthus, boder, innvendig og utvendig riving med mer

Gartnerarbeider

Grøntanlegg, plener, tilsåing, utlegging av ferdigplen, utlegging av matjord, beplantning, planering, sandkasser, med mer.

Steinlegging

Heller, gatestein, beleggningsstein, kantstein,skifer, oppsetting av murer og trapper.

Asfaltering


Referanseliste

Dette er noen av våre største kunder:
 • NCC
 • BERMINGRUD ENTREPRENØR AS
 • BORI DRIFT AS
 • AF RAGNAR EVENSEN
 • ANDENÆS VVS
 • LEKKASJETEKNIKK AS
 • HELGE BJONGE AS
 • PETTER OLSEN AS
 • OSLO BYGGENTREPRENØR AS
 • BYGG OG TØMREMESTER TERJE ANDRESEN AS
 • OBOS
 • KRAFT FOODS NORGE AS(tidligere Freia)
 • OSLO SPORVOGNSDRIFT
 • RØRCONSULT
 • VANNTAPSANALYSE AS
 • BÆRUM KOMMUNE